Vanaf 1 Mei 2020
stop ik met mijn werkzaamheden.
Ik neem dan ook geen nieuwe cliënten meer aan.